Výpočty a posouzení
Zatížení
Měření a posudky
Časové omezení
od: do:
12345

Měření a vyhodnocení vibrací ve stanici metra Luka

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

června 2014

Předmětem je měření a vyhodnocení vibrací v areálu pro výstavbu budovy Luka II a jeho blizkém okolí. Dominantním zdrojem vibrací v areálu budoucí stavby je především provoz...   ...více

Posouzení odolnosti objektů na účinky tlakové vlny od výbuchu

dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou

prosince 2011

Posouzení odolnosti vybraných stavebních objektů na účinky tlakové vlny od výbuchu.   ...více

Prohlídka a posouzení lodžií bytového domu v Čáslavi

materiálové vlastnosti
poruchy staveb

prosince 2011

Prohlídka a posouzení konstrukce lodžií bytového domu Filipovská 1674 - 1676 v Čáslavi. Posouzení konstrukce lodžií na základě experimentálního zjištění jejich skladby a...   ...více

Měření vibrací od dopravy v areálu Centrum Opatov v Praze

měření vibrací
technická seizmicita
posouzení úrovně vibrací

listopadu 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy pro výstavbu areálu Centrum Opatov v Praze 11.   ...více

Dynamický výpočet Administrativní budovy Budějovická v Praze

dynamické výpočty
zatížení vibracemi
technická seizmicita
zatížení vibracemi
vibroizolace a odpružení

října 2011

  Dynamický výpočet a posouzení Administrativní budovy Budějovická v Praze 4 na účinky vibrací od metra a silniční dopravy. Cílem výpočtu je stanovení zesílení nebo...   ...více

Posouzení příčin vzniku trhlin v podlaze výrobní haly objektu strojního odvodnění strusky v Elektrárně Mělník, včetně doporučení pro sanaci trhlin.  Součástí prácí byla...   ...více

Znalecký posudek porušení stropů podzemních garáží trhlinami v budově Lighthouse č. 1566 v Praze Holešovicích.   ...více

Výpočet a posouzení bytového domu v Nymburce

poruchy staveb
statické výpočty

září 2011

Kontrolní výpočet a posouzení nosné konstrukce bytového domu čp. 391 v ulici V Kolonii v Nymburce pro stanovení příčiny vzniklých poruch.  Cílem výpočtu je zdůvodnění...   ...více

Návrh vibroizolace bytového domu Eurydika v Praze

dynamické výpočty
technická seizmicita
zatížení vibracemi
vibroizolace a odpružení

června 2011

Cíle práce je návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků antivibrační izolace na úrovni základové desky pro bytový dům Eurydika v Praze Vysočanech, včetně dynamického...   ...více

Znalecký posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích objektu BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a na Praze 4.   ...více

Měření vibrací od dopravy bytového domu Eurydika v Praze 9

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

dubna 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na vybraných stanovištích v areálu pro výstavbu bytového domu Eurydika v Praze Vysočanech. Výsledky měření budou sloužit jako...   ...více

Znalecký posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích objektu BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a na Praze 4, Revize 1   ...více

Výpočet budovy kanadského velvyslanectví v Praze

dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou

března 2011

Dynamic analysis of the New Canadian Chancery and Official Residence in Prague 6 under blast load.    ...více

Měření vibrací na základové desce domu Jinonická vyhlídka v Praze

měření vibrací
technická seizmicita

března 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na základové desce Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka. Cílem kontrolního měření vibrací bylo stanovení úrovně vibrací...   ...více

Měření vibrací od dopravy v areálu Administrativního centra Pankrác

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
technická seizmicita

března 2011

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na vybraných stanovištích v areálu pro výstavbu Administrativního centra Pankrác v Praze. Měření bylo prováděno s cílem posoudit...   ...více

Předmětem této práce byl seismický výpočet objektu Digital Park III v Bratislavě Petržalce. V rámci této etapy projekčních prací byla navržena vibroizolace části objektu na...   ...více

Na základě požadavku objednatele, aby pro vibroizolaci Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka byla použita pryž Remapur, byl proveden nový dynamický výpočet objektu při buzení...   ...více

Předmětem této práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků antivibrační izolace na úrovni základové desky objektu Digital Park III v Bratislavě Petržalce, včetně...   ...více

Předmětem této práce byl dynamický výpočet blokového základu pro soustrojí turbína – převodovka – generátor v Bioelektrárně Kutná Hora, včetně návrhu parametrů a...   ...více

Předmětem této práce byly požadavky na ochranu konstrukce budov Národního muzea a spojovací chodby mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Spojovací chodba mezi oběma...   ...více

Předmětem této práce byly požadavky na ochranu konstrukce historické budovy Národního muzea (dále jen NM). Tato práce navazuje na požadavky předcházejícího zadání, týkající se...   ...více

Předmětem práce byl statický výpočet nových částí nosné konstrukce objektu přádelny po požáru, zahrnující doporučené úpravy konstrukce v místech poškození požárem,...   ...více

V rámci areálu „Výzkumné centrum CEITEC, pokročilé materiály a technologie“ v Brně se v jednotlivých objektech/budovách předpokládalo umístění na vibrace citlivých zařízení...   ...více

Cílem této práce bylo hodnocení statického stavu nosné konstrukce objektu přádelny po požáru a stanovení části nosné konstrukce, která je následky požáru natolik poškozena, že...   ...více

Předmětem této práce bylo měření, vyhodnocení a posouzení časových průběhů vibrací od povrchové dopravy v areálu budoucího Výzkumného centra CEITEC, pokročilé materiály a...   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza nové ocelové ochranné stěny v objektu SO 03 pyrotechnická budova. Stěna byla navržena jako dělicí v prostoru koridoru za bezpečnostními...   ...více

Předmětem této práce byl návrh a posouzení vibroizolace Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka na základě dynamického výpočtu objektu při buzení vibracemi od dopravy v metru....   ...více

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací od dopravy v metru a po okolních komunikacích v areálu pro výstavbu objektu Florenc Gate v Praze....   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza a návrh opatření pro snížení vibrací Residence Sacre Coeur II, která se nachází mezi ulicemi Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v...   ...více

Předmětem práce bylo měření vibrací, vyhodnocení časových průběhů vibrací a posouzení intenzity a frekvenčního složení vibrací od dopravy v metru a po okolních komunikacích v...   ...více

Předmětem tohoto posouzení byl statický stav nosné konstrukce objektu přádelny po požáru uvnitř 2. NP.   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza a návrh opatření pro snížení vibrací Residence Sacre Coeur II, která se nachází mezi ulicemi Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v...   ...více

Předmětem této práce byla dynamická analýza objektu Nového kanadského velvyslanectví a rezidence velvyslance v Praze 6 při zatížení výbuchem.   ...více

Cílem této práce bylo provedení statického a seismického výpočtu ocelové konstrukce pro zařízení MAXON a AHU UNIT v Procter & Gamble Plant v Gebze v Turecku. Výpočet byl proveden...   ...více

Cílem znaleckého posudku byloposouzení příčin vzniku trhlin ve stropních deskách podzemních garážových podlaží. Znalecký posudek byl založen na přepočtu části stropní desky...   ...více

Měření a vyhodnocení vibrací od dopravy ve Strahovském tunelu a okolních komunikacích v areálu Residence Sacre Coeur II v Praze   ...více

Předmětem této práce byla výpočtová analýza části budovy nemocnice v Klatovech pod deskou heliportu na dynamické účinky při startu a přistání vrtulníku. Část budovy pod deskou...   ...více

Cílem této práce bylo provedení seismického výpočtu ocelové konstrukce New Exhaust Tower, která bude osazena na stávající konstrukci. Při seizmickém posuzování jakékoliv nástavby...   ...více

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací od dopravy ve Strahovském tunelu a ulicích Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v Praze 5. Těmito...   ...více

Měření vibrací od dopravy v areálu Polikliniky Budějovická v Praze 4

měření vibrací
technická seizmicita

února 2010

Předmětem této práce bylo měření časových průběhů vibrací na hlavách vybraných pilot od provozu v metru trasy C a okolní povrchové dopravy v areálu Polikliniky Budějovická v...   ...více

Analýza odezvy budovy laboratoří Laser Centra v Dolních Břežanech

dynamické výpočty
technická seizmicita

února 2010

Předmětem této práce byla analýza dynamické odezvy projektované budovy laboratoří Laser Centra v Dolních Břežanech při zatížení vibracemi, které se budou šířit podložím do...   ...více

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací v jednotlivých podlažích budovy Na Poříčí 1061/37 v Praze 1 od provozu v metru a od okolní povrchové...   ...více

Měření vibrací od dopravy v budově Na Poříčí 37 v Praze 1

měření vibrací
technická seizmicita

února 2010

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací v jednotlivých podlažích budovy Na Poříčí 1061/37 v Praze 1 od provozu v metru a od okolní povrchové...   ...více

Předmětem této práce byla analýza ohrožení budoucích objektů M12, S1, S2 a S4 a stávajícího objektu M1 v areálu Waltrovky v Praze 5 – Jinonicích od povrchové dopravy po Radlické...   ...více

Předmětem této práce byla analýza ohrožení budoucího objektu v rámci první etapy akce „Q5 Waltrovka OFFICES“ v Praze 5 – Jinonicích od provozu vlaků metra a povrchové dopravy po...   ...více

Cílem této práce byl popis měření vibrací základů uhelných mlýnů 42 a 44 v elektrárně International Power Opatovice, a.s. v Opatovicích nad Labem. Součástí práce bylo i...   ...více

Posudek se týkal posouzení vlivu vichřice s přívalovým deštěm na bytový dům. Tato živelná pohroma strhla velkou část střechy bytového domu. Přívalový déšť promáčel půdní...   ...více

Předmětem této práce byla analýza území a předběžné stanovení zásad vibroizolace pro výstavbu objektu Digital Park III v Bratislavě – Petržalce.  Součástí prací bylo...   ...více

Předmětem této práce byl dynamický výpočet základu pro ventilátor Dopol Fan, objekt 11.4, v areálu JSC „Podilsky Cement“ na Ukrajině. Základ ventilátoru je masivní...   ...více

Cílem znaleckého posudku bylo posouzení příčin nerovnosti podlah skladové haly, vybavené skladovými regály a obsluhované vysokozdvižnými vozíky. Práce na řešení tohoto...   ...více

Znalecký posudek se týkal posouzení vlivu odstřelu ve Velkolomu Čertovy schody, a.s. na vznik trhlin v jejich domě v Havlíčkově Mlýně 37.   ...více

Předmětem této práce byl návrh a posouzení vibroizolace Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka na základě dynamického výpočtu objektu při buzení vibracemi od dopravy. Návrh...   ...více

Cílem této zprávy bylo provedení kontrolního měření vibrací základu papírenského stroje PS 6 po navýšení jeho výkonu a analýza úrovně vibrací na základu stroje z hlediska...   ...více

Předmětem této práce bylo provedení kontrolního měření vibrací v domě Nad Muzeem (Vinohradská 343/6, Praha 2) od provozu vlaků ve Vinohradských tunelech po jejich rekonstrukci....   ...více

Cílem této práce bylo provedení a hodnocení výsledků měření vibrací na vybraných stanovištích ve stanici metra Jinonická a na povrchu terénu v místě budoucího Polyfunkčního...   ...více

Předmětem této práce bylo měření vibrací a hodnocení výsledků měření v rámci vibračního průzkumu území Digital Park III v Bratislavě pro výstavbu nové výškové budovy v...   ...více

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu dvojice základových stolic pro osazení elektromotorů s převodovkami v objektu SO – 01 Dvoulískový hvozd ve Sladovně v Hodonicích   ...více

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu dvojice základových stolic pro osazení elektromotorů s převodovkami v objektu SO 005b – Hvozd – Fáze 2 ve Sladovně v Kroměříži.   ...více

Cílem práce byl návrh ocelové konstrukce stolice pro náhradní zdroj na akci "Vysílač korekčních signálů DGPS Obříství". Konstrukce stolice byla navržena jako samonosný prostorový...   ...více

Předmětem této studie byla analýza ohrožení bytového domu v Pernerově ulici v Praze Karlíně vibracemi od provozu vlaků po železnici a ostatní povrchové dopravy po komunikacích v...   ...více

Předmětem této studie byla analýza ohrožení objektu Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka vibracemi od provozu vlaků metra a od ostatních mechanizmů ve stanici metra Jinonická na...   ...více

Cílem práce bylo provedení statického, dynamického a seismického výpočtu trojice buněk chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro tepelnou elektrárnu Ernesto Che...   ...více

Výpočet únosnosti stropní konstrukce haly 1 v závodě Hartmann Rico ve Chvalkovicích. Cílem práce bylo stanovení únosnosti stropní konstrukce nad suterénem (1.PP) a nad přízemím...   ...více

Statický výpočet železobetonové konstrukce bazénu VCHV 4×9 m a dvou odtokových kanálů z bazénu pro elektrárnu Stavropol GRES v Rusku. Předmětem analýzy byla základová deska (dno...   ...více

Měření vibrací a hodnocení výsledků měření v budově Štětkova 18 na Praze 4, v rámci vibračního průzkumu pro plánovanou výstavbu nové administrativní budovy v této lokalitě....   ...více

Náplň práce: Měření vibrací v rámci vibračního průzkumu území v areálu North East Corner v Praze Holešovicích. Posouzení úrovně vibrací, které se do areálu šíří od...   ...více

Znalecký posudek dokumentace stavby Sport Relax Centrum v Praze 10. Posouzení se týkalo prováděcí projektové dokumentace, na základě vzniklých pochybností o správnosti navrženého...   ...více

/Posouzení trhlin na nosných sloupech a obvodovém plášti bytového domu Nad Vavrouškou 698/22 v Praze 8, Tróji./ Náplň práce: prohlídka domu Nad Vavrouškou 698/22 v Praze 8,...   ...více

Náplň práce: Měření vibrací v rámci vibračního průzkumu území mezi Václavským náměstím, Jindřišskou ulicí, Panskou ulicí a Palácem Savarin v ulici Na Příkopě. Posouzení...   ...více

Měření vibrací a zkoušky pevnosti betonu základu papírenského stroje PS 6 v JIP Větřní. Cílem měření byla analýza úrovně vibrací na základu stroje z hlediska stavební...   ...více

Studie zatížení při pádu letadla do terénu v rámci projektu "MPO 7-LEG, etapa 9, Bezpečnost při pádu letadla do okolí jaderné elektrárny". Cílem studie bylo doporučení pro...   ...více

Posouzení statických úprav vybraných konstrukčních částí Zámku v Dobřenicích. Cílem posudku byl (a) návrh způsobu výstavby výtahové šachty pro jídelní výtah a posouzení...   ...více

Studie ohrožení objektu Blue Tower v Praze vibracemi od dopravy. Jedná se o vliv provozu po dálnici, okolních komunikacích a na trase metra. Náplň práce: popis použitých...   ...více

Studie ohrožení budov v areálu Tower City v Praze Holešovicích vibracemi od dopravy. Jedná se o vliv silničního a tramvajového provozu po okolních komunikacích. Náplň práce:...   ...více

Dynamický výpočet základu ventilátoru v areálu JSC Podilski Cement na Ukrajině. Základ ventilátoru je masivní železobetonová stolice na základové desce. Založení bylo uvažováno...   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže pro elektrárnu Stavropol GRES v Rusku. Předmětem analýzy byla vnitřní vestavba chladicí věže....   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Muridke 234 MW v Pákistánu. Osm za sebou...   ...více

Náplň práce: Seismický výpočet trafostanice: popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů, stručný popis konstrukce a parametrů prostorového modelu,...   ...více

Náplní prací byla technická pomoc a návrh podmínek pro provedení a pokládku pryžových desek v základové spáře objektu Digital Park II v Bratislavě – Petržalce.   ...více

Znalecký posudek příčin vzniku trhlin v rodinných domech manželů Kabeláčových a Prokopových v Průhonicích. Náplň práce: prohlídka obou rodinných domů v Průhonicích,...   ...více

Statický výpočet a posouzení dvou typů ocelových regálů pro ždímací válce pro Toyota Peugeot Citroen Automobile v průmyslové zóně Ovčáry u Kolína. Podkladem pro výpočet byly...   ...více

Návrh, výpočet a posouzení pružného uložení základu zařízení LEICA S 250 v areálu firmy PULSAR 2 v Moskvě. Cílem práce byl návrh pružného uložení zařízení z hlediska...   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Muridke 234 MW v Pákistánu. Osm za sebou...   ...více

Statický posudek čtyřpodlažní administrativní budovy v Kutné Hoře v blízkosti ulice Vítězná 425. Cílem práce bylo posoudit záměr objednatele provést přestavbu budovy na...   ...více

Objekt COPA Centrum Národní je ohraničený obchodním domem Tesco a ulicemi Charvátovou, Vladislavovou, Purkyňovou a Spálenou v Praze 1. Cílem prací bylo navrhnout vhodnou antivibrační...   ...více

Cílem práce bylo provedení měření vibrací v domě "Nad Muzeem" na Praze 2 od účinků vlakové dopravy na kolejišti Hlavního nádraží v Praze a Vinohradských tunelech, které...   ...více

Analýza území Nádraží Bubny z hlediska ohrožení budoucí zástavby vibracemi od povrchové i podpovrchové dopravy, jako podklad pro navrhování zástavby. Cílem analýzy bylo...   ...více

Měření a posouzení vibrací od provozu lisů ve výrobní hale firmy MWM Mechanika v Robčicích. Ve výrobní hale jsou osazeny dva velké lisy pro lisování obrobků z pásů plechu. Lisy...   ...více

Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání technologické plošiny se strojním vybavením firmy Hexagon Polymers Compounding v Uničově.   ...více

Posouzení vybraných ocelových konstrukcí ve hlavní výrobní budově a betonového panelového stropu haly. Na Práce byla rozdělena do několika etap: Posouzení rezerv únosnosti...   ...více

Znalecký posudek návrhu protiotřesových opatření bytového domu Nad Vyšehradem v Praze 4. Bytový dům je situován mezi panelovým obytným domem v ulici Na Pankráci a zděným obytným...   ...více

Studie snížení přenosu vibrací od dopravy do objektu Polyfunkční centrum Grafická v Praze 5 a zásady provedení vibroizolace. Objekt je situován v blízkosti Strahovského tunelu a...   ...více

Měření vibrací ve druhém a třetím nadzemním podlaží objektu Oasis Florenc v Praze 8. Cílem práce bylo měření a posouzení vibrací při buzení mechanizmy během dokončovacích...   ...více

Návrh vibroizolace objektu, dynamický výpočet a posouzení odezvy konstrukce objektu Luka II v Praze na účinky vibrací od provozu metra. Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění...   ...více

Cílem práce byl návrh nového železobetonového stropu nad prostorem v suterénu. Sál nad novou stropní deskou bude využíván pro běžný pohostinský provoz s jídelnou a...   ...více

Návrh vibroizolace, dynamický výpočet a posouzení odezvy od účinků železniční dopravy a seismický výpočet objektu Digital Park II v Bratislavě. Náplň práce: návrh...   ...více

V rámci projektové přípravy pro výstavbu základu brusky bylo rozhodnuto provést měření vibrací podlahy na budoucím stanovišti brusky s cílem posoudit úroveň vibrací, vybuzených...   ...více

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Balloki 1x200 MW v Pákistánu. Předmětem...   ...více

Měření a posouzení vibrací podlahy tkalcovny od provozu tkalcovských stavů. Cílem práce bylo stanovit příčinu vzniku trhlin v podlahách haly.   ...více

Výpočet a posouzení nového uložení strojů z hlediska únosnosti a spolehlivosti podkladní železobetonové konstrukce a posouzení úrovně vibrací ve výrobní hale Kermi. Cílem práce...   ...více

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu konstrukce haly lakovny v závodě Hyundai Motor Company v Nošovicích na účinky seismického zatížení. Haly lakovny byla pro seismický...   ...více

Zásady provedení vibroizolace v základové konstrukci objektu Luka II v ulici Mukařovského v Praze 13 na účinky provozu metra v sousedství objektu. Studie byla využita v rámci projektu...   ...více

Výpočet základu pro zkoušky elektromotorů ve Frenštátě

dynamické výpočty
technologická zatížení

října 2006

Návrh a posouzení nového základu pro zkoušky elektromotorů v areálu firmy Siemens Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm. Cílem práce byl návrh, výpočet a posouzení základu...   ...více

Měření vibrací od dopravy v Obytném souboru Mlynářka v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

září 2006

Měření vibrací v Obytném souboru Mlynářka v Praze od účinků dopravy po Plzeňské ulici. Cílem práce bylo posouzení úrovně vibrací, které se šíří od tramvajové kolejové...   ...více

Studie ohrožení budov při stavbě metra v Obytné zóně Štěrboholy

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

září 2006

Studie posouzení ohrožení budov v Obytné zóně Štěrboholy při výstavbě a provozu metra. Cílem práce byl návrh postupů a stanovení zásad ochrany nových budov před vlivy metra,...   ...více

Studie vibrační ochrany budov v areálu Digital Park II v Bratislavě

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

září 2006

Studie vibrační ochrany budov areálu Digital Park II Bratislava před účinky povrchové železniční a silniční dopravy. Doporučení pro zakládání budov a návrh ověřovacího...   ...více

Studie vibrační ochrany objektu City Administrativa v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

září 2006

Cílem práce bylo stanovení vlivu vibrací od provozu metra na výstavbu objektu City Administrativa v areálu Západní Město - Stodůlky a návrh zásad pro antivibrační ochranu celého...   ...více

Měření vibrací od dopravy v budově ČHMÚ v Praze Komořanech

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

září 2006

Posouzení vibrací na citlivá zařízení v budově ČHMÚ od výstavby a provozu po budoucí komunikaci v Praze Komořanech. V blízkosti objektu ČHMÚ v Praze Komořanech a podél...   ...více

Analýza ohrožení potrubí při výbuchu uhelného prachu

dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou
dimenzování konstrukce

září 2006

Analýza ohrožení potrubní svodky výbuchem uhelného prachu se vzduchem, posouzení její odolnosti a stanovení kritických míst v její konstrukci. Cílem práce bylo stanovení možného...   ...více

Návrh vibroizolace budovy B4 v areálu Central Park Praha

statické výpočty
dynamické výpočty
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi
technická seizmicita

srpna 2006

Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové spáry v části nově budovaného areálu CENTRAL PARK PRAHA v...   ...více

Návrh vibroizolace a dynamický výpočet Residence Prokopova v Praze

statické výpočty
dynamické výpočty
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi

července 2006

Cílem práce byl návrh parametrů a rozmístění pryžových bloků pro provedení antivibrační izolace na úrovni základové desky nově budovaného objektu Residence Prokopova. Výběr a...   ...více

Statický a dynamický výpočet strojovny v rafinérii v Basře v Iráku

statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
extrémní klimatická zatížení

července 2006

Cílem práce bylo provedení statického a dynamického výpočtu objektu U 7503 - Cooling Water Pumping Station pro rafinérii v Basře v Iráku. Objekt U 7503 (Strojovna) byl pro výpočet...   ...více

Návrh pružného založení objektu Francouzská čtvrť v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

června 2006

Cílem práce bylo stanovení zásad a metodiky pro návrh vibroizolace v základové konstrukci objektu Francouzská čtvrť v areálu Západní Město - Stodůlky, situovaných v blízkosti...   ...více

Statický výpočet jeřábové dráhy a jejího založení

statické výpočty
dimenzování konstrukce
technologická zatížení

června 2006

Cílem práce byl návrh a posouzení konstrukce jeřábové dráhy vybavené elektrickým řetězovým kladkostrojem s motorovým zdvihem a pojezdem (nosnost 500 kg, hmotnost 85 kg). Cílem...   ...více

Návrh ochranné obálky nad metrem pro Administrativní čtvrť City v Praze

dynamické výpočty
statické výpočty
zatížení rázem

května 2006

Cílem práce byl návrh provedení ochranné obálky nad metrem v areálu „Západní město – Administrativní čtvrť City“. Důvodem výstavby ochranné obálky bylo jednak přenesení...   ...více

Měření vibrací v budově Státního zdravotního ústavu v Brně

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

května 2006

Cílem práce bylo měření a hodnocení vibrací podlah v objektu Státního zdravotního ústavu v budově č.p. 2952/3a na Palackého třídě v Brně v areálu Veterinární a farmaceutické...   ...více

Ohrožení Zámku v Litomyšli vibracemi při hudebních festivalech

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací
poruchy staveb

května 2006

Znalecký posudek ohrožení zámku v Litomyšli vibracemi od působení hudby při hudebních festivalech Smetanova Litomyšl. Cílem práce bylo posouzení ohrožení stavební konstrukce zámku...   ...více

Posouzení stávajících betonů nad Strahovským tunelem pro výstavbu Residence Sacre Coeur. Cílem práce bylo posouzení stávajících betonů nad Strahovským tunelem pro výstavbu objektu...   ...více

Měření vibrací od provozu metra v areálu Západní město v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

ledna 2006

Zpráva o měření a vyhodnocení vibrací od provozu vlaků metra v sondách v areálu bytové zástavby „Západní město – Stodůlky“. Cílem práce byla dokumentace, vyhodnocení a...   ...více

Seismický výpočet kancelářské budovy KIA Office v Žilině

seizmické výpočty
statické výpočty
dimenzování konstrukce

prosince 2005

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu konstrukce kancelářské budovy KIA Ofiice na účinky seismického zatížení. Seismické zatížení konstrukce bylo specifikováno podle...   ...více

Cílem znaleckého posudku bylo stanovení příčin vzniku trhlin v podlahách a dalších nosných železobetonových prvcích stavby Hypernova Centrum Karviná.   ...více

Dynamický a seizmický výpočet chladicích věží v Basře v Iráku

statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
technologická zatížení
extrémní klimatická zatížení

října 2005

Náplň práce: Provedení základního statického, dynamického a seismického výpočtu konstrukce: popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů, popis...   ...více

Návrh izolace proti vibracím pro obytný soubor Mlynářka v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení
posouzení úrovně vibrací

září 2005

Náplň práce: porovnání provedených měření vibrací od tramvajové dopravy po Plzeňské ulici, návrh izolačního dynamického filtru pro snížení přenosu vibrací do objektu...   ...více

Posouzení vlivu dopravy ve vinohradských tunelech na obytný dům

poruchy staveb
vibroizolace a odpružení

srpna 2005

Náplň práce: hodnocení dosud provedených opatření a oprav, hodnocení provedných měření vibrací a hluku, prohlídka konstrukce a popis poruch a závad, návrh variant...   ...více

Měření vibrací od tramvají na obytný soubor Mlynářka v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

srpna 2005

Náplň práce: posouzení naměřené úrovně vibrací od tramvajové dopravy po Plzeňské ulici, návrh možných izolačních opatření proti přenosu vibrací a hluku do objektu...   ...více

Posouzení podlahové desky prodejny Hypernova v Praze

poruchy staveb
materiálové vlastnosti

července 2005

Posouzení vlastností drátkobetonové podlahové desky pro stavbu prodejny Hypernova v Praze Chodov. Cílem posudku bylo stanovení vlastností podlahové desky v 1.PP v západní části...   ...více

Studie přenosu vibrací z metra do Paláce Těšnov v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

července 2005

Studie možností snížení přenosu vibrací z konstrukce metra do objektu Palác Těšnov. Cílem studie bylo variantní řešení ochrany budoucího objektu Palác Těšnov proti vibracím,...   ...více

Měření vibrací od silniční dopravy na rodinný dům v Úlibicích

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

června 2005

Cílem práce bylo měření a hodnocení vibrací od dopravy po stávající komunikaci v těsné blízkosti rodinného domu čp. 71 v obci Úlibice a od provozu vibračního válce při...   ...více

Výpočet základu pod ventilátorem v Chemopetrolu Litvínov

dynamické výpočty
technologická zatížení

června 2005

Předmětem práce byl dynamický výpočet betonového základu s ventilátorem APJB 2800. Výrobce stroje ZVVA Milevsko předpokládal výměnu původního ventilátoru za nový na stávajícím...   ...více

Měření vibrací základu papírenského stroje ve Větřní

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

června 2005

Důvodem připravované rekonstrukce technologické části papírenského stroje PS7 Roto bylo navýšení provozní rychlosti. Cílem měření bylo posoudit stavební konstrukci z hlediska...   ...více

Měření vibrací od silniční dopravy v ulici K Stráži v Plzni

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

června 2005

Cílem práce bylo měření, prognóza a hodnocení vibrací od dopravy po plánované komunikaci v ulici K Stráži v rámci akce "Propojení Alej Svobody – ul. Na Roudné". Náplň práce:...   ...více

Návrh založení lisu na plech v Liberci

technologická zatížení
zatížení rázem
dynamické výpočty

května 2005

Cílem práce byl návrh založení 300 t lisu na plech ve výrobní hale firmy DENSO Manafacturing Czech na výrobu klimatizačních jednotek pro automobilový průmysl. Jednalo se o dvoubodový...   ...více

Studie pružného založení budov B3 a B4 v areálu Central Park Praha

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

dubna 2005

Cílem práce bylo stanovení zásad pro provedení vibroizolace v základové konstrukci budov B3 a B4 a návrh rozmístění pryže v základové spáře na základě údajů o statickém...   ...více

Studie zdrojů vibrací v areálu Západní město - Stodůlky v Praze

technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

dubna 2005

Náplň práce: popis možných zdrojů vibrací a jejich vlivu na novou zástavbu, metodika možností snižování vlivu vibrací na konstrukce, vliv tvaru a založení konstrukce na...   ...více

Náplň práce: prohlídka stropní konstrukce a popis poruch a závad, posouzení trhlin a stanovení příčin jejich vzniku, doporučení opatření pro zesílení stropní...   ...více

Náplň práce: prohlídka konstrukce a popis poruch a závad, posouzení trhlin ve zdivu v okolí výtahové šachty, stanovení příčin vzniku poruch, návrh způsobu sanace...   ...více

Posouzení následků požáru chladicí věže v Plzni

poruchy staveb
materiálové vlastnosti

března 2005

Trojice železobenových chladicích věží s ocelovými komínovými nástavci byla před svým dokončením vystavena požáru, který zasáhl větší část konstrukce. Náplň práce:...   ...více

Návrh odpružení a dynamický výpočet nové budovy ČSOB v Praze

dynamické výpočty
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi

února 2005

Budova nového ústředí ČSOB v Praze Radlicích je situována přímo nad trasu metra B a v těsné blízkosti stanice metra "Radlická". Objekt je založen na pilotách a konstrukce metra,...   ...více

Předmětem znaleckého posudku bylo posouzení nadměrných průhybů střešního pláště haly "Bobi" ve firmě Kimberly-Clark v Jaroměři a návrh konstrukčního řešení pro nápravu...   ...více

Měření vibrací pro stavbu budovy Pankrac House v Praze

měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

dubna 2004

Měření vibrací bylo provedeno na staveništi objektu Pankrac House v Praze-Nuslích, které je situováno přímo nad trasou metra v blízkosti stanice Pražského povstání. Náplň...   ...více

Dynamický a seizmický výpočet chladicích věží v Punta Gorda na Kubě

statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
technologická zatížení
extrémní klimatická zatížení

ledna 2004

Pro výpočetní model trojice chladicích věží s ventilátory byl proveden základní statický, dynamický a seismický výpočet. Zatížení bylo stanoveno převážně podle českých...   ...více

12345