Posouzení následků požáru chladicí věže v Plzni

Stavba: Oprava chladicí věže pro TG 9 Plzeňské energetiky
Objednatel: FANS a.s. Hlinsko
Vypracováno: 11/2004 až 03/2005
poruchy staveb
materiálové vlastnosti

Trojice železobenových chladicích věží s ocelovými komínovými nástavci byla před svým dokončením vystavena požáru, který zasáhl větší část konstrukce.

Náplň práce:

  • výběr míst pro odběr vzorků betonu k destruktivním zkouškám,
  • zajištění destruktivních zkoušek betonu a posouzení výsledků zkoušek,
  • návrh postupu sanace železobetonové části chladicích věží,
  • výpočet zesílení poškozených betonových prvků a doplnění výztuže,
  • výběr prutů z komínových nástavců pro provedení zkoušek oceli v tahu,
  • zajištění přeměření geometrie a tloušťky pozinkování ocelových prvků, 
  • návrh postupu oprav ocelové konstrukce komínových nástavců chladicích věží.