Měření vibrací od dopravy v areálu Residence Sacre Coeur II v Praze

Stavba: Residence Sacre Coeur II v Praze
Objednatel: SATPO Sacre Coeur II, s.r.o., Praha
Vypracováno: 02/2010 až 03/2010

Měření a vyhodnocení vibrací od dopravy ve Strahovském tunelu a okolních komunikacích v areálu Residence Sacre Coeur II v Praze