Návrh odpružení a dynamický výpočet nové budovy ČSOB v Praze

Stavba: Nové ústředí ČSOB Group v Praze 5 - Radlicích
Objednatel: VPÚ DECO PRAHA a. s.
Vypracováno: 11/2004 až 02/2005
dynamické výpočty
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení
zatížení vibracemi

Budova nového ústředí ČSOB v Praze Radlicích je situována přímo nad trasu metra B a v těsné blízkosti stanice metra "Radlická". Objekt je založen na pilotách a konstrukce metra, která prochází šikmo pod budovou, je přemostěna vlastní ochrannou konstrukcí. Cílem práce bylo navrhnout odpružení objektu nebo jeho části tak, aby vibrace od provozu metra neohrožovaly konstrukci a jejich velikost splňovala hygienické předpisy pro pobyt osob v budově.

Náplň práce:

 • návrh rozmístění pryžových bloků pro antivibrační vrstvu na úrovni základové spáry,
 • ověření návrhu odpružení dynamickým výpočtem budovy,
 • posouzení správnosti a účinnosti navrženého odpružení,
 • návrhy pro další postup.


Provedení dynamického výpočtu konstrukce zahrnuje:

 • popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • definování zjednodušujících předpokladů pro modelování a výpočet,
 • stanovení vhodného typu, množství a umístění pryžových bloků,
 • stanovení dynamického zatížení od dopravy na základě měření v místě stavby,
 • popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce na buzení od provozu metra a povrchové dopravy,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.


Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení,
 • dlouhodobá část užitných zatížení,
 • dynamické zatížení dopravou od provozu metra.


Provedené výpočty:

 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet vynuceného kmitání od provozu metra.