Posudek trhlin ve zdivu obytného domu v Praze

Stavba: Obytný dům v Praze 1, Pařížská ulice 67/11
Objednatel: Ing. Helena Kotlíková
Vypracováno: 03/2005
poruchy staveb

Náplň práce:

  • prohlídka konstrukce a popis poruch a závad,
  • posouzení trhlin ve zdivu v okolí výtahové šachty,
  • stanovení příčin vzniku poruch,
  • návrh způsobu sanace poškozeného zdiva.