Posouzení nosných konstrukcí v Siemens Kolejová vozidla v Praze

Stavba: SO 001 Hlavní výrobní budova, Siemens Kolejová vozidla, Praha 5 - Zličín
Objednatel: Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Praha 5 - Zličín
Vypracováno: 11/2006 až 08/2007

Posouzení vybraných ocelových konstrukcí ve hlavní výrobní budově a betonového panelového stropu haly. Na Práce byla rozdělena do několika etap:

 1. Posouzení rezerv únosnosti ocelové konstrukce části Výrobní haly Siemens podle stávajících statických výpočtů haly (březen 2007):
  Cílem práce bylo odborné hodnocení únosnosti vybrané části ocelové konstrukce haly na základě statických výpočtů ve stávající dokumentaci haly. Hodnocení projektové dokumentace vybrané části haly je zaměřeno na stanoveni rezerv v únosnosti ocelové konstrukce haly, včetně stanovení kritických míst ocelové konstrukce, které tuto únosnost limitují.
 2. Posouzení statické únosnosti střešních železobetonových panelů podle výkresové dokumentace firmy ZIPP Bratislava (duben 2007):
  Cílem práce byl výpočet vnitřních sil a deformací vybraných stropních železobetonových panelů SZD na účinky vlastní tíhy a užitného zatížení. Výsledkem výpočtu bylo stanovení reálné zatížitelnosti panelů a posouzení rezerv v únosnosti panelů do meze porušení.
 3. Posouzení statické únosnosti střešních železobetonových panelů SZD podle výsledků ověřování skutečné polohy výztuže (červen 2007):
  Cílem práce bylo výpočtové ověření únosnosti střešních panelů SZD 34 (341) 150/600 a SZD 34 (341) 120/600 na základě skutečné polohy výztuže a kvality materiálů (zjištěné zkouškami na vzorcích v laboratoři) a srovnání výsldků s výpočtem panelů podle výrobní dokumentace. Výpočet a posouzení odezvy konstrukce je provedeno podle českých norem pro navrhování.
 4. Závěrečný protokol ke stavu střešních železobetonových panelů (srpen 2007):
  Shrnutí výsledků měření, zkoušek a výpočtů střešních železobetonových panelů SZD 34 (341) 150/600 a SZD 34 (341) 120/600.
  Doporučení pro další postup oprav a sanací.