Měření vibrací základů uhelných mlýnů v elektrárně Opatovice

Stavba: Základy uhelných mlýnů 42 a 44 v elektrárně International Power Opatovice, a.s.
Objednatel: Betonconsult s.r.o., Praha 4
Vypracováno: 10/2009 až 11/2009

Cílem této práce byl popis měření vibrací základů uhelných mlýnů 42 a 44 v elektrárně International Power Opatovice, a.s. v Opatovicích nad Labem. Součástí práce bylo i posouzení úrovně kmitání těchto strojů.

Oba měřené kladivové mlýny byly v elektrárně provozovány již řadu let. V poslední době mlýn 44 vykazoval podle pracovníků elektrárny nadměrné vibrace, které bránily jeho dlouhodobému využívání. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení měření vibrací na problematickém mlýnu 44 a pro srovnání i na mlýnu 42 v jeho těsné blízkosti, který byl podle pracovníků elektrárny za provozu spolehlivý. Měření bylo zaměřeno tak, aby podle jeho výsledků bylo možné stanovit příčinu zvýšeného kmitání mlýnu 44.