Studie ohrožení objektu Blue Tower v Praze vibracemi od dopravy

Stavba: Budova Blue Tower v Praze
Objednatel: Němec Polák, spol. s r.o., Praha 7
Vypracováno: 06/2008 až 07/2008

Studie ohrožení objektu Blue Tower v Praze vibracemi od dopravy. Jedná se o vliv provozu po dálnici, okolních komunikacích a na trase metra.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů a norem,
  • porovnání intenzity vibrací od různých druhů dopravy v jiných lokalitách,
  • analýza lokality výstavby objektu,
  • postup a zásady návrhu konstrukce ohrožené účinky vibrací,
  • varianty možného přerušení toku vibrací do objektu,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.