Měření vibrací od silniční dopravy na rodinný dům v Úlibicích

Stavba: Stavba silnice 007-7038, I16 a I35 Robousy – Úlibice, čtyřpruh
Objednatel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Vypracováno: 05/2005 až 06/2005
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Cílem práce bylo měření a hodnocení vibrací od dopravy po stávající komunikaci v těsné blízkosti rodinného domu čp. 71 v obci Úlibice a od provozu vibračního válce při výstavbě nové komunikace "Stavba 007-7038, I16 a I35 Robousy – Úlibice, čtyřpruh". Dům je situován v blízkosti křižovatky stávajících komunikací 1/16 a 1/35.

Náplň práce:

  • měření vibrací na vybraných stanovištích v domě čp. 71,
  • modelování provozu při stavbě řízenými přejezdy vibračního válce,
  • hodnocení vibrací z hlediska spolehlivosti stavebních konstrukcí,
  • hodnocení vibrací z hlediska působení vibrací na osoby,
  • prognóza intenzity vibrací po vybudování nové komunikace,
  • doporučení pro použití vibračního válce během stavby.