Posouzení vlivu dopravy ve vinohradských tunelech na obytný dům

Stavba: Obytný dům "Nad Muzeem" ve Vinohradské ulici na Praze 2
Objednatel: Generální ředitelství ČD Praha
Vypracováno: 08/2005
poruchy staveb
vibroizolace a odpružení

Náplň práce:

  • hodnocení dosud provedených opatření a oprav,
  • hodnocení provedných měření vibrací a hluku,
  • prohlídka konstrukce a popis poruch a závad,
  • návrh variant řešení snížení přenosu vibrací a hluku do objektu,
  • doporučení pro další postup.