Měření úrovně vibrací v areálu North East Corner v Praze

Stavba: Areál North East Corner v Praze Holešovicích
Objednatel: Cigler Marani Architects, s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 07/2008 až 11/2008

Náplň práce:
Měření vibrací v rámci vibračního průzkumu území v areálu North East Corner v Praze Holešovicích. Posouzení úrovně vibrací, které se do areálu šíří od dopravy z okolí, a návrh způsobů vhodné vibroizolace budoucí zástavby:

  • popis použitých podkladů, norem a dokumentace,
  • popis použitých programů a měřicí techniky,
  • stanovení úrovně vibrací na vybraných stanovištích,
  • vyhodnocení časových průběhů kmitání a frekvenčního spektra vibrací,
  • posouzení ohrožení budoucí zástavby,
  • doporučení pro ochranu nové zástavby proti vibracím,
  • příprava podkladů pro výpočtové posouzení budoucí zástavby,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.