Měření vibrací od dopravy v areálu Residence Sacre Coeur II v Praze

Stavba: Residence Sacre Coeur II v Praze
Objednatel: SATPO Sacre Coeur II, s.r.o., Praha
Vypracováno: 02/2010 až 03/2010

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací od dopravy ve Strahovském tunelu a ulicích Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v Praze 5. Těmito vibracemi byl zatížen plánovaný objekt Residence Sacre Coeur II.

Měření vibrací bylo prováděno s cílem posoudit intenzitu a frekvenční složení naměřených vibrací, které se budou do budoucí budovy šířit jako technická seismicita, nebo kontaktem garážových podlaží budoucího objektu s ochrannými betonovými vrstvami Strahovského tunelu.