Výpočet a posouzení bytového domu v Nymburce

Stavba: Bytový dům čp. 391 v ulici V Kolonii v Nymburce
Objednatel: Městský úřad Nymburk
Vypracováno: 08/2011 až 09/2011
poruchy staveb
statické výpočty

Kontrolní výpočet a posouzení nosné konstrukce bytového domu čp. 391 v ulici V Kolonii v Nymburce pro stanovení příčiny vzniklých poruch. 

Cílem výpočtu je zdůvodnění příčin poškození na základě stanovení vnitřních sil a deformací konstrukce a jejich posouzení ve srovnání s původním projektem, včetně hodnocení úplnosti a správnosti statických výpočtů.