Výpočet vestavby chladicí věže pro elektrárnu v Rusku

Stavba: Stavropol GRES, vestavba chladicí věže
Objednatel: Chladicí věže Praha a.s., Praha 4
Vypracováno: 03/2008 až 06/2008

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže pro elektrárnu Stavropol GRES v Rusku. Předmětem analýzy byla vnitřní vestavba chladicí věže.

Náplň práce:

 • popis použitých podkladů, norem a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • stanovení statických a seismických zatížení,
 • výpočty a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • stanovení rozhodující kombinace zatěžení pro posouzení konstrukce,
 • posouzení velikosti deformací od statických a seismických zatížení,
 • posouzení namáhání konstrukce od seismických zatížení s vlivem duktility,
 • návrh a posouzení vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.


Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení
 • zemní tlak,
 • provozní zatížení od vody bazenu a v chladicím systému,
 • zatížení teplotou,
 • sesimické zatížení
  .

Provedené výpočty:

 • výpočet parametrů podloží ze zadané skladby pokladních vrstev,
 • statický výpočet,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy,
 • - kombinace zatěžovacích stavů podle evropských norem.