Studie přenosu vibrací z metra do Paláce Těšnov v Praze

Stavba: Polyfunkční objekt Palác Těšnov, Praha 8 - Karlín
Objednatel: A.W.A.L. s.r.o., expertní a projektová kancelář, Praha 6
Vypracováno: 06/2005 až 07/2005
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

Studie možností snížení přenosu vibrací z konstrukce metra do objektu Palác Těšnov. Cílem studie bylo variantní řešení ochrany budoucího objektu Palác Těšnov proti vibracím, které se budou do konstrukce objektu šířit základovým prostředím od podpovrchové trasy metra a povrchové dopravy po okolních komunikacích.