Dynamický výpočet základu pro soustrojí, Bioelektrárna Kutná Hora

Stavba: Základ pro soustrojí turbína – převodovka – generátor pro stavbu Bioelektrárna Kutná Hora
Objednatel: ALEF Brno, spol. s r.o., Brno
Vypracováno: 11/2010 až 12/2010

Předmětem této práce byl dynamický výpočet blokového základu pro soustrojí turbína – převodovka – generátor v Bioelektrárně Kutná Hora, včetně návrhu parametrů a rozmístění pryžových bloků vibrační izolace. Základ byl součástí stavebního objektu SO 052 Základy pro turbínu a generátor.