Výpočet bazénu chladicí věže pro elektrárnu v Rusku

Stavba: Stavropol GRES, bazén pro VCHV 4×9 m
Objednatel: Chladicí věže Praha a.s., Praha 4
Vypracováno: 10/2008 až 12/2008

Statický výpočet železobetonové konstrukce bazénu VCHV 4×9 m a dvou odtokových kanálů z bazénu pro elektrárnu Stavropol GRES v Rusku. Předmětem analýzy byla základová deska (dno bazénu) a stěny bazénu pod čveřicí buněk chladicí věže. Zatížení od horní stavby chladicí věže bylo převzato z jiného výpočtu a zavedeno v místech napojení na konstrukci bazénu.

Náplň práce:

 • popis použitých podkladů, norem a výpočetních programů,
 • popis konstrukce bazénu a jeho prostorového modelu,
 • stanovení statických, dynamických a seismických zatížení,
 • zavedení zatížení od horní stavby po jednotlivých zatěžovacích stavech,
 • výpočty a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • stanovení rozhodující kombinace zatěžení pro posouzení konstrukce,
 • posouzení velikosti deformací konstrukce,
 • posouzení namáhání konstrukce s vlivem duktility,
 • návrh a posouzení obvyklého vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.

Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení,
 • zemní tlak,
 • provozní zatížení od vody bazenu,
 • užitná zatížení,
 • zatížení větrem a teplotou,
 • dynamické zatížení přo havárii ventilátoru,
 • sesimické zatížení.

Provedené výpočty:

 • výpočet parametrů podloží ze zadané skladby pokladních vrstev,
 • statický výpočet,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy,
 • kombinace zatěžovacích stavů podle evropských norem.