Posudek poruch stropů podzemních garážích budovy BBC Alpha

Stavba: Budova BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a v Praze 4
Objednatel: Hochtief CZ a.s.
Vypracováno: 07/2009 až 04/2011
poruchy staveb

Znalecký posudek příčin poruch stropů v podzemních garážích objektu BBC Alpha ve Vyskočilově ulici 1461/2a na Praze 4.