Výpočet budovy heliportu na účinky vrtulníku, nemocnice Klatovy

Stavba: Nemocnice v Klatovech
Objednatel: Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o.
Vypracováno: 02/2010 až 03/2010
dynamické výpočty

Předmětem této práce byla výpočtová analýza části budovy nemocnice v Klatovech pod deskou heliportu na dynamické účinky při startu a přistání vrtulníku. Část budovy pod deskou heliportu je oddilatována od ostatních částí nemocniční budovy.

Výpočet budovy pod heliportem byl proveden ve dvou etapách. V první etapě byla konstrukce modelována podle předané projektové dokumentace. Protože z hlediska hygienických předpisů konstrukce budovy nevyhověla pro 2. skupinu mezních stavů, byl objednatel požádán o doplnění dalších možných ztužení konstrukce, které by mohly vést ke zlepšení stavu. Výpočet byl pak zopakován ve druhé etapě pro konstrukci včetně doplněných ztužení.