Měření vibrací od provozu lisů v hale MWM Mechanika v Robčicích

Stavba: Výrobní hala MWM Mechanika, Robčice u Plzně
Objednatel: MWM Mechanika a.s., Hrádek – Nová Huť
Vypracováno: 08/2007 až 10/2007

Měření a posouzení vibrací od provozu lisů ve výrobní hale firmy MWM Mechanika v Robčicích. Ve výrobní hale jsou osazeny dva velké lisy pro lisování obrobků z pásů plechu. Lisy mohou pracovat jako nůžky, nebo vysekávat z plechu složitější obrobky. Tyto lisy jsou hlavním zdrojem vibrací haly a jejího okolí. Oba lisy jsou umístěny na samostatných blokových základech, které jsou oddilatovány od ostatní podlahy vloženou poddajnou pryží.