Výpočet kmitání plošiny se strojním vybavením v Uničově

Stavba: Technologická plošina se strojním vybavením, Uničov
Objednatel: Hexagon Polymers Compounding s.r.o., Uničov
Vypracováno: 09/2007 až 10/2007

Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání technologické plošiny se strojním vybavením firmy Hexagon Polymers Compounding v Uničově.