Výpočet základu pro elektromotor ve Sladovně v Hodonicích

Stavba: Základ pro elektromotor s převodovkou, SO 01 – Dvoulískový hvozd
Objednatel: HIBIS s.r.o., Praha 4
Vypracováno: 02/2009 až 03/2009

Cílem práce bylo provedení dynamického výpočtu dvojice základových stolic pro osazení elektromotorů s převodovkami v objektu SO – 01 Dvoulískový hvozd ve Sladovně v Hodonicích