Studie ohrožení budov Tower City v Praze vibracemi od dopravy

Stavba: Areál Tower City v Praze Holešovicích
Objednatel: Němec Polák, spol. s r.o., Praha 7
Vypracováno: 06/2008 až 07/2008

Studie ohrožení budov v areálu Tower City v Praze Holešovicích vibracemi od dopravy. Jedná se o vliv silničního a tramvajového provozu po okolních komunikacích.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů a norem,
  • porovnání intenzity vibrací od různých druhů dopravy v jiných lokalitách,
  • analýza území z hlediska ohrožení vibracemi od dopravy,
  • sestavení souhrnu norem a předpisů pro stanovení limitů přípustných vibrací,
  • přehled možných způsobů provedení antivibrační ochrany budov, 
  • doporučení k zakládání a řešení vibroizolace jednotlivých budov,
  • doporučení rozsahu provedení základního měření vibrací pro hodnocení areálu,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.