Návrh pružného uložení základu pro zařízení LEICA v Moskvě

Stavba: Základu pro zařízení LEICA S 250, Pulsar 2, Moskva
Objednatel: Elektroprojekta Rožnov a.s., Rožnov pod Radhoštěm
Vypracováno: 10/2007 až 12/2007

Návrh, výpočet a posouzení pružného uložení základu zařízení LEICA S 250 v areálu firmy PULSAR 2 v Moskvě. Cílem práce byl návrh pružného uložení zařízení z hlediska snížení úrovně vibrací, které se šíří z okolí. Posouzení kmitání navrženého základu se zařízením bylo provedeno podle specifikace VISTEC SB250 Series.

Náplň práce:

 • popis použitých podkladů, norem a použitých programů,
 • popis metodiky návrhu a posouzení,
 • návrh pružných a tlumicích prvků Gerb,
 • sestavení výpočetního modelu soustavy stroj - základ – podloží,
 • stanovení statických zatížení soustavy,
 • stanovení dynamického zatížení soustavy podle měření vibrací na místě,
 • výpočet a posouzení odezvy na statická zatížení,
 • Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů,
 • výpočet a posouzení odezvy na dynamické zatížení,
 • doporučení postupu pro provedení základového bloku,
 • konstrukční zásady pro provedení odpružení prvky Gerb,
 • 0shrnutí výpočtů a závěr.