Studie pružného založení budov B3 a B4 v areálu Central Park Praha

Stavba: Budovy B3 a B4 v Central Park Praha
Objednatel: VPÚ DECO PRAHA a. s.
Vypracováno: 04/2005
technická seizmicita
vibroizolace a odpružení

Cílem práce bylo stanovení zásad pro provedení vibroizolace v základové konstrukci budov B3 a B4 a návrh rozmístění pryže v základové spáře na základě údajů o statickém zatížení pryže.

Náplň práce:

  • popis konstrukce a metodiky návrhu antivibrační vrstvy,
  • stanovení vhodného typu, množství a umístění pryžových bloků,
  • prognóza dynamického zatížení od dopravy v místě stavby,
  • analýza vlivu vzdálenosti budovy od metra na provedení vibroizolace,
  • vzájemné srovnání výrobců pryžových bloků.