Měření vibrací pro stavbu budovy Pankrac House v Praze

Stavba: Pankrác Panorama (Pankrac House), Praha 4
Objednatel: Porr & Swietelsky stavební v.o.s.
Vypracováno: 03/2004 až 04/2004
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Měření vibrací bylo provedeno na staveništi objektu Pankrac House v Praze-Nuslích, které je situováno přímo nad trasou metra v blízkosti stanice Pražského povstání.

Náplň práce:

  • stanovení úrovně vibrací na vybraných stanovištích,
  • vyhodnocení časových průběhů kmitání a frekvenčního spektra vibrací,
  • příprava podkladů pro výpočtové posouzení přenosu vibrací z metra do budovy,
  • posouzení naměřených hodnot podle platných norem a předpisů, z hlediska působení vibrací na konstrukci objektu a na osoby pracující nebo bydlící uvnitř budovy.