Měření vibrací na základové desce domu Jinonická vyhlídka v Praze

Stavba: Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka v Praze
Objednatel: ROSS Holding a. s.
Vypracováno: 02/2011 až 03/2011
měření vibrací
technická seizmicita

Měření a hodnocení úrovně vibrací od dopravy na základové desce Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka.

Cílem kontrolního měření vibrací bylo stanovení úrovně vibrací základové desky vybuzených provozem metra trasy B ve stanici Jinonická a navazujících traťových tunelech a okolní povrchové dopravy. Naměřené vibrace byly porovnány s dřívějšími měřeními vibrací, které byly podkladem pro návrh odpružení bytového domu Jinonická vyhlídka.