Analýza území pro stanovení vibrační ochrany objektu Waltrovka

Stavba: Objektu Q5, 1. etapa, Waltrovka OFFICES v Praze
Objednatel: Cigler Marani Architects s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 12/2009 až 01/2010
vibroizolace a odpružení

Předmětem této práce byla analýza ohrožení budoucího objektu v rámci první etapy akce „Q5 Waltrovka OFFICES“ v Praze 5 – Jinonicích od provozu vlaků metra a povrchové dopravy po komunikacích v okolí. Cílem bylo doporučení pro řešení vibroizolace první etapy objektu Q5 a návrh vhodných konstrukčních řešení, vedoucí ke snížení přenosu vibrací do jednotlivých částí objektu.