Měření vibrací od dopravy v areálu Florenc Gate v Praze

Stavba: Areál Florenc Gate v Praze
Objednatel: KD Beta a.s., Praha 4
Vypracováno: 07/2010 až 08/2010

Předmětem této práce bylo měření a vyhodnocení časových průběhů vibrací od dopravy v metru a po okolních komunikacích v areálu pro výstavbu objektu Florenc Gate v Praze.

Měření vibrací bylo prováděno s cílem posoudit intenzitu a frekvenční složení vibrací, které se budou do budoucí budovy šířit jako technická seismicita od okolních zdrojů vibrací. Jedná se zejména o nejbližší zdroje vibrací, kterými jsou staniční a traťový tunel metra trasy C, silniční mostní konstrukce Magistrály a konečně povrchová doprava po Křižíkově ulici.