Posouzení statických úprav na Zámku v Dobřenicích

Stavba: Zámek Dobřenice
Objednatel: Karel Truskavec, Kostomlaty nad Labem
Vypracováno: 07/2008 až 08/2008

Posouzení statických úprav vybraných konstrukčních částí Zámku v Dobřenicích. Cílem posudku byl (a) návrh způsobu výstavby výtahové šachty pro jídelní výtah a posouzení okolních stěn a klenbového stropu, (b) návrh způsobu opravy stropní klenbové konstrukce nad přízemím v bývalé konírně.

Náplň práce:

  • prohlídka konstrukce,
  • hodnocení nalezených závad a poruch,
  • návrhy postupu úprav a rekonstrukce v zámku a v konírně,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.