Výpočet chladicí věže pro elektrárnu Muridke v Pákistánu

Stavba: CO 09 Cooling Towers 8x8 m, Muridke 234 MW CCPP, Pákistán
Objednatel: Henzl Engineering s.r.o., Praha 8
Vypracováno: 09/2007 až 12/2007

Provedení statického, dynamického a sesismického výpočtu konstrukce chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro elektrárnu Muridke 234 MW v Pákistánu. Osm za sebou umístěných buněk chladicí věže je dilatováno na dva úseky po čtyřech buňkách. Předmětem analýzy byla vybraná čtveřice buněk chladicí věže. Nosnou konstrukcí věže je železobetonový skelet na základové desce. Věž má laminátové difuzory a opláštění.

Náplň práce:

 • popis použitých podkladů, norem a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a jejího prostorového modelu,
 • stanovení statických, dynamických a seismických zatížení,
 • výpočty a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • stanovení rozhodující kombinace zatěžení pro posouzení konstrukce,
 • posouzení velikosti deformací od statických a seismických zatížení,
 • posouzení namáhání konstrukce od seismických zatížení s vlivem duktility,
 • návrh a posouzení vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.


Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení
 • zemní tlak,
 • užitné zatížení,
 • provozní zatížení od vody bazénu,
 • zatížení teplotou, osluněním a větrem,
 • buzení provozem ventilátoru,
 • sesimické zatížení.


Provedené výpočty:

 • výpočet parametrů podloží ze zadané skladby pokladních vrstev,
 • statický výpočet,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet pro buzení provozem ventilátorů,
 • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy.