Zatížení jaderné elektrárny při pádu letadla do terénu

Stavba: MPO 7-LEG, etapa 9
Objednatel: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Divize Energoprojekt Praha
Vypracováno: 04/2008 až 09/2008

Studie zatížení při pádu letadla do terénu v rámci projektu "MPO 7-LEG, etapa 9, Bezpečnost při pádu letadla do okolí jaderné elektrárny". Cílem studie bylo doporučení pro stanovení zatížení stavebních objektů jaderných zařízení účinkem vibrací podloží vybuzených nárazem letadla do terénu v okolí jaderné elektrárny.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů a norem,
  • popis možné metodiky řešení nárazu letadla nebo rakety na překážku,
  • užité empirické vzorce pro řešení pádu letadel nebo raket,
  • rozbor normového přístupu k nárazu tělesa na překážku podle EN, ČSN a ISO,
  • metoda výbuchu ekvivalentní nálože trhaviny odpovídající pádu letadla,
  • shrnutí a závěr.