Seismický výpočet typové trafostanice pro střední Asii

Stavba: Typová trafostanice řady UF 3060
Objednatel: Betonbau s.r.o., Praha 10
Vypracováno: 01/2008 až 03/2008

Náplň práce:
Seismický výpočet trafostanice:

  • popis použitých podkladů, dokumentace a výpočetních programů,
  • stručný popis konstrukce a parametrů prostorového modelu,
  • stanovení seismického zatížení pro danou oblast výstavby (podle EC8),
  • sestavení kombinací zatížení pro návrh a posouzení konstrukce ,
  • statický výpočet na kombinaci zatížení od vlastní tíhy a stálých zatížení,
  • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
  • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy,
  • posouzení odezvy konstrukce na modelovaná zatížení,
  • návrh vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
  • shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.