Dynamický a seizmický výpočet chladicích věží v Punta Gorda na Kubě

Stavba: Trojice chladicích věží v elektrárně Ernesto Che Guevara v Punta Gorda
Objednatel: Chladicí věže Praha, a.s.
Vypracováno: 11/2003 až 01/2004
statické výpočty
dynamické výpočty
seizmické výpočty
technologická zatížení
extrémní klimatická zatížení

Pro výpočetní model trojice chladicích věží s ventilátory byl proveden základní statický, dynamický a seismický výpočet. Zatížení bylo stanoveno převážně podle českých norem, výjimkou bylo zatížení větrem a teplotou. Vstupní parametry pro stanovení seismického buzení byly převzaty z místních kubánských norem.

Trojice chladicích věží je navržena ze železobetonu a je umístěna vedle sebe na společné základové desce. Celý komplex tří věží má šířku přibližně 14 m, délku 40 m a výšku 15 m, průměr vrtulí ventilátorů ve vrcholech věží je 8 m.

Přehled vybraných zatížení, na které byla konstrukce navrhována:

 • vlastní tíha a stálá zatížení od technologie uvnitř věží,
 • užitná zatížení, 
 • voda v bazénech uvnitř věží,
 • klimatická zatížení - vítr, nerovnoměrné oteplení, kolmé a šikmé oslunění,
 • dynamická zatížení od provozu ventilátorů,
 • seismické zatížení - rozkladem do vlastních tvarů kmitání.


Součásti statického a dynamického výpočtu: 

 • popis použitých podkladů, norem, dokumentace a výpočetních programů,
 • popis konstrukce a zjednodušujících předpokladů pro modelování a výpočet,
 • popis a parametry prostorového modelu konstrukce,
 • popis a hodnocení výsledků statického, dynamického a seismického výpočtu,
 • posouzení vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • posouzení velikosti deformací,
 • posouzení úrovně vibrací od dynamického zatížení,
 • posouzení velikosti seismické odezvy s uvažováním duktilitního chování konstrukce,
 • hodnocení a shrnutí návrhů na úpravy konstrukce.