Seismický výpočet ocelové konstrukce New Exhaust Tower v Káhiře

Stavba: New Exhaust Tower, Cairo, Egypt
Objednatel: Němec Polák spol. s r.o. (Praha 7)
Vypracováno: 02/2010 až 03/2010

Cílem této práce bylo provedení seismického výpočtu ocelové konstrukce New Exhaust Tower, která bude osazena na stávající konstrukci. Při seizmickém posuzování jakékoliv nástavby stávající konstrukce se podle norem pro navrhování vychází ze seismických charakteristik dané lokality. Jedná se zejména o seismické spektrum a jemu odpovídající návrhové zrychlení. Tímto spektrem je pak zatížena posuzovaná konstrukce na úrovni základové spáry a na seizmické odezvě se podílí celá konstrukce, včetně dostavby New Exhaust Tower.

Protože pro seismický výpočet nebyly k dispozici podklady pro celou stávající konstrukci, požadoval investor provést seismický výpočet ocelové dostavby New Exhaust Tower samostatně se zjednodušujícími předpoklady.