Posouzení konstrukce přádelny v rámci její opravy po požáru

Stavba: Přádelna v Jaroměři
Objednatel: Clasic Cotton spol. s r.o., Jaroměř
Vypracováno: 09/2010 až 10/2010

Cílem této práce bylo hodnocení statického stavu nosné konstrukce objektu přádelny po požáru a stanovení části nosné konstrukce, která je následky požáru natolik poškozena, že je nutné ji doplnit a zesílit nebo zcela vyměnit.