Posouzení podlahové desky prodejny Hypernova v Praze

Stavba: Hypernova Chodov, Praha 4
Objednatel: AHOLD Czech Republic a.s., Brno
Vypracováno: 07/2005
poruchy staveb
materiálové vlastnosti

Posouzení vlastností drátkobetonové podlahové desky pro stavbu prodejny Hypernova v Praze Chodov. Cílem posudku bylo stanovení vlastností podlahové desky v 1.PP v západní části objektu A, provedené z drátkobetonu.

V rámci posudku byly provedeny destruktivní zkoušky pevnosti drátkobetonu na vývrtech o průměru 80 mm přes všechny vrstvy podlahy až po polystyrénový podklad. Výška vývrtu rovněž poskytla informace o reálné výšce drátkobetonové desky. Nezávisle na vývrtech byly provedeny nedestruktivní zkoušky pevnosti drátkobetonu Schmidtovým tvrdoměrem a vzájemně porovnány s výsledky destruktivních zkoušek.

Pro skutečně zjištěné charakteristiky drátkobetonové desky a jejího podkladu byl proveden výpočet únosnosti a deformace. V závěru byly porovnány výsledky výpočtů s předpokládaným projektovým zatížením drátkobetonové desky a její přípustnou pevností v tahu za ohybu.