Dynamický výpočet na účinky havarijního výbuchu pyroslože

Stavba: Objekt SO 03 pyrotechnická budova
Objednatel: EMS-PATVAG s.r.o., Brankovice
Vypracováno: 08/2010 až 09/2010

Předmětem této práce byla dynamická analýza nové ocelové ochranné stěny v objektu SO 03 pyrotechnická budova. Stěna byla navržena jako dělicí v prostoru koridoru za bezpečnostními buňkami (kobkami), která při havarijním výbuchu pyroslože v některé bezpečnostní buňce ochrání zbývající prostor koridoru. Předpokládá se, že dělicích ochranných stěn bude využito více, tak aby přehrazovaly koridor za jednotlivými kobkami.

Při havarijním výbuchu může tlaková vlna působit na dělicí ochrannou stěnu z obou stran; podle toho, v které kobce došlo k výbuchu. S rostoucí vzdálenosti od kobky zatěžující tlak klesá, protože koridor je shora otevřený a umožňuje tak výfuk výbuchu směrem vzhůru.

V rámci výpočtu ochranné stěny byl sestaven 3D výpočetní model celé konstrukce a byla vypočtena odezva konstrukce na dynamické účinky výbuchového zatížení. Následně byla posouzena velikost vnitřních sil, deformací a napětí v jednotlivých částech konstrukce.