Posudek statického stavu bytového domu ve Tmani po vichřici a bouři

Stavba: Bytový dům ve Tmani čp. 178
Objednatel: Obecní úřad Tmaň
Vypracováno: 09/2009

Posudek se týkal posouzení vlivu vichřice s přívalovým deštěm na bytový dům. Tato živelná pohroma strhla velkou část střechy bytového domu. Přívalový déšť promáčel půdní konstrukci a stropní konstrukci chodby a bytů v nejvyšším podlaží.