Statický a dynamický výpočet ventilátorové chladicí věže na Kubě

Stavba: Torre de Enfriamiento, Ernesto Che Guevara Planta Termoelectrica
Objednatel: Chladicí věže Praha a.s., Praha 4
Vypracováno: 11/2008 až 02/2009

Cílem práce bylo provedení statického, dynamického a seismického výpočtu trojice buněk chladicí věže s ventilátory o průměru vrtulí 8 m pro tepelnou elektrárnu Ernesto Che Guevarary v Punta Gorda na Kubě. Výpočet vychází z původních podkladů a výpočtu konstrukce z roku 2004 a z požadavků na změnu tvaru konstrukce a úpravy vyztužení konstrukčních dílů.

Náplň práce:

 • popis použitých podkladů, norem, dokumentace a výpočetních programů,
 • stručný popis konstrukce a předpokladů pro její modelování a výpočet,
 • popis a parametry prostorového modelu konstrukce,
 • stanovení statického, dynamického a seismického zatížení,
 • sestavení kombinací zatížení podle zásad ČSN EN 1990,
 • popis provedených výpočtů a hodnocení vypočtené odezvy konstrukce,
 • posouzení obvyklého způsobu vyztužení ve vybraných průřezech konstrukce,
 • návrhy změn výztuže u nevyhovujících průřezů,
 • posouzení velikosti deformací,
 • posouzení úrovně vibrací od dynamického zatížení,
 • posouzení velikosti seismické odezvy s uvažováním duktilního chování konstrukce,
 • hodnocení výpočtu, shrnutí návrhů na úpravy konstrukce a závěr.

Návrhová zatížení:

 • vlastní tíha a stálá zatížení
 • zemní tlak,
 • užitné zatížení,
 • provozní zatížení od vody bazénu,
 • zatížení teplotou, osluněním a větrem,
 • buzení provozem ventilátoru,
 • sesimické zatížení.

Provedené výpočty:

 • výpočet parametrů podloží ze zadané skladby pokladních vrstev,
 • statický výpočet,
 • dynamický výpočet vlastních frekvencí a tvarů,
 • dynamický výpočet pro buzení provozem ventilátorů,
 • seismický výpočet pro zadané návrhové spektrum odezvy.