Měření vibrací od tramvají na obytný soubor Mlynářka v Praze

Stavba: Obytný soubor Mlynářka, Praha 5, Košíře
Objednatel: CENTRAL GROUP a.s. Praha
Vypracováno: 08/2005
měření vibrací
posouzení úrovně vibrací

Náplň práce:

  • posouzení naměřené úrovně vibrací od tramvajové dopravy po Plzeňské ulici,
  • návrh možných izolačních opatření proti přenosu vibrací a hluku do objektu Mlynářka,
  • doporučení konstrukčních úprav objektu a nového měření vibrací.