Posudek příčin vzniku trhlin na domě v Havlíčkově Mlýně

Stavba: Dům v Havlíčkově Mlýně č. 37
Objednatel: Michaela Carvanová, Pavel Benda, Havlíčkův Mlýn
Vypracováno: 08/2009

Znalecký posudek se týkal posouzení vlivu odstřelu ve Velkolomu Čertovy schody, a.s. na vznik trhlin v jejich domě v Havlíčkově Mlýně 37.