Výpočet únosnosti stropů haly Hartmann Rico ve Chvalkovicích

Stavba: Hala 1, závod Hartmann Rico ve Chvalkovicích
Objednatel: Hartmann – Rico a.s., Chvalkovice
Vypracováno: 11/2008 až 01/2009

Výpočet únosnosti stropní konstrukce haly 1 v závodě Hartmann Rico ve Chvalkovicích. Cílem práce bylo stanovení únosnosti stropní konstrukce nad suterénem (1.PP) a nad přízemím (1.NP). Na výpočetním modelu konstrukce stropu bylo prověřeno statické schéma konstrukce, byly ověřeny účinky vlastní tíhy a stanovena rezerva únosnosti konstrukce stropu pro užitná zatížení stropů.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, dokumentace, norem a výpočetních programů,
  • stručný popis konstrukce a zjednodušující předpoklady pro její modelování a výpočet,
  • popis prostorového modelu konstrukce,
  • popis provedených výpočtů odezvy konstrukce,
  • hodnocení využití konstrukce a jejích prvků podle namáhání,
  • hodnocení velikosti vypočtených průhybů desky a porovnání s výsledky nivelace,
  • doporučení pro přípustná zatížení stropní konstrukce,
  • shrnutí výsledků výpočtů a závěr.