Návrh vibroizolace konstrukce domu Jinonická vyhlídka v Praze

Na základě požadavku objednatele, aby pro vibroizolaci Polyfunkčního domu Jinonická vyhlídka byla použita pryž Remapur, byl proveden nový dynamický výpočet objektu při buzení vibracemi od dopravy v metru a navržena nová skladba vibroizolace s požadovanou pryží.

Výsledkem doporučené nové skladby pryže (Remapur) byla prognóza úrovně vibrací na úrovni jednotlivých podlaží Polyfunkčního domu, odpovídající předpokládaným vibracím od vlaků metra, získaných měřením, které pro účely výpočtu byly použity jako buzení základové konstrukce pod pryžovou vrstvou.