Návrh antivibračních opatření k ochraně Národního muzea v Praze

Stavba: Národní muzeum - Spojovací chodba
Objednatel: VPÚ Deco Praha a.s., Praha 6
Vypracováno: 10/2010 až 11/2010

Předmětem této práce byly požadavky na ochranu konstrukce budov Národního muzea a spojovací chodby mezi historickou a novou budovou Národního muzea. Spojovací chodba mezi oběma budovami podchází jako tunelová konstrukce Vinohradskou třídu. Vibrace, které budou ohrožovat spojovací chodbu a jejím prostřednictvím i obě budovy NM (historickou i novou), jsou způsobeny dopravou po Vinohradské třídě, automobilovým provozem po blízké Magistrále, provozem v metru a železničním provozem ve Vinohradských tunelech a na Hlavním nádraží a případně i vibracemi nejrůznějších strojů a mechanizmů v blízkém okolí obou konstrukcí (jedná se zejména o ventilátory, výtahy a jiné rotační a případně i pístové stroje).

Práce byla zaměřena na sestavení doporučení a požadavků antivibrační ochrany spojovací chodby:

  • doporučení k omezení přenosu vibrací od dopravy prostřednictvím spojovací chodby do obou budov NM a jeho nově navrhovaných částí;
  • doporučení konstrukčních úprav pro řešení kontaktů s podložím, okolními konstrukcemi, starší zástavbou, konstrukcemi metra ap.;
  • návrh, případně doplnění, dilatačních spár na okrajích spojovací chodby;
  • stanovení přípustných mezí pro vibrace, které neohrožují konstrukci nebo jsou pouze krátkodobě možné.