Dynamický výpočet Residence Sacre Coeur II v Praze

Stavba: Residence Sacre Coeur II v Praze, objekt SO 02
Objednatel: 4A Architekti, s.r.o., Praha
Vypracováno: 07/2010 až 08/2010

Předmětem této práce byla dynamická analýza a návrh opatření pro snížení vibrací Residence Sacre Coeur II, která se nachází mezi ulicemi Holečkova, Grafická, Kobrova a Kmochova v Praze 5. Tato práce se týkala části konstrukce Rezidence označené jako SO 02, která je situována u ulice Kobrova.

Nejvýznamnějšími zdroji vibrací v lokalitě Residence Sacre Coeur II (dále jen RSC II) je provoz silniční dopravy ve Strahovském tunelu a po povrchových komunikacích, zejména po Holečkově ulici.

Náplní práce bylo sestavení prostorového výpočetního modelu konstrukce části objektu SO 02, výpočet vlastního kmitání a dynamické odezvy na dominantní buzení od dopravy v lokalitě. Výpočetní model byl zatížen vibracemi od dopravy samostatně ve svislém a vodorovném směru, příčně na směr Strahovského tunelu. Výpočtem vynuceného kmitání byly stanoveny výchylky v jednotlivých bodech výpočetního modelu.

Součástí práce byl také návrh dynamického filtru pro snížení přestupu kmitání z okolí do vlastní konstrukce budovy RSC II.