Analýza ohrožení území Nádraží Bubny vibracemi od dopravy

Stavba: Areál Nádraží Bubny, Praha 7
Objednatel: Cigler Marani Architects, s.r.o., Praha 5
Vypracováno: 10/2007 až 11/2007

Analýza území Nádraží Bubny z hlediska ohrožení budoucí zástavby vibracemi od povrchové i podpovrchové dopravy, jako podklad pro navrhování zástavby. Cílem analýzy bylo vypracování úvodní studie vibrací v lokalitě, odhad její pravděpodobné úrovně a stanovení možností ochrany budov proti těmto vibracím.