Měření úrovně vibrací v ulici Štětkova v Praze

Stavba: Budova Štětkova 18 v Praze 4
Objednatel: Plan und Bau ČR spol. s r.o., Praha 4
Vypracováno: 10/2008 až 12/2008

Měření vibrací a hodnocení výsledků měření v budově Štětkova 18 na Praze 4, v rámci vibračního průzkumu pro plánovanou výstavbu nové administrativní budovy v této lokalitě. Měření bylo prováděno v suterénním podlaží budovy a také ve dvou sousedních domech. Součástí prací byl rovněž návrh vhodné vibroizolace budoucího objektu.

Náplň práce:

  • popis použitých podkladů, norem a dokumentace,
  • popis použitých programů a měřicí techniky,
  • stanovení úrovně vibrací na vybraných stanovištích,
  • vyhodnocení časových průběhů kmitání a frekvenčního spektra vibrací,
  • posouzení ohrožení budoucí zástavby,
  • doporučení pro ochranu nové zástavby proti vibracím,
  • příprava podkladů pro výpočtové posouzení budoucí zástavby,
  • shrnutí navržených doporučení a závěr.