Návrh založení lisu na plech v Liberci

Stavba: Základ lisu na plech ve výrobní hale DENSO Manafacturing Czech
Objednatel: LANGER Consulting, s.r.o. Příbram
Vypracováno: 05/2005
technologická zatížení
zatížení rázem
dynamické výpočty

Cílem práce byl návrh založení 300 t lisu na plech ve výrobní hale firmy DENSO Manafacturing Czech na výrobu klimatizačních jednotek pro automobilový průmysl. Jednalo se o dvoubodový lis s vahadlovým pohybem, model AIDA PMX–S2–3000(1)–215–100.

Náplň práce:

  • odhad dynamických účinků stroje na okolí,
  • návrh velikosti a tvarů základu,
  • návrh odpružení základu od okolí pomocí pryžových desek,
  • doporučený postup provedení základu a jeho odpružení,
  • doporučení pro další postup ověřování spolehlivosti základu a stroje.