Posouzení odolnosti objektů na účinky tlakové vlny od výbuchu

Stavba: Vybrané stavební objekty v jaderných elektrárnách
Objednatel: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Praha 4
Vypracováno: 11/2011 až 12/2011
dynamické výpočty
zatížení výbuchem a tlakovou vlnou

Posouzení odolnosti vybraných stavebních objektů na účinky tlakové vlny od výbuchu.